บันทึกภาพก่อนนมัสการพระเจ้าครั้งแรก. เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์. สำหรับการเริ่มต้นวันแรกแห่งการนมัสการของ คริสตจักรพันธมิตรทรินิที่ กรุงเทพ หลังจากพลิกโฉมปรับปรุงห้องใหม่ทั้งหมด…(19 มกราคม 2020)