1.1      บทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะ  การบริหาร  การอภิบาล  และการปกครอง  ภายในคริสตจักรชื่อ  “คริสตจักรพันธมิตรทรินีที่”  เท่านั้น

1.2      ชื่อภาษาอังกฤษคือ  “TRINITY  ALLIANCE  CHURCH”  (T.A.C.)

1.3      ตรา,เครื่องหมาย  (ตามภาพ)

คริสตจักร เน้นความสมดุลทั้ง 3  ด้าน  คือ
ยึดหลักของชีวิตการรับใช้ในคริสตจักร
ชีวิตครอบครัวที่เป็นแบบอย่าง
และ ชีวิตการทำงานที่ถวายเกียรติ แสดงพระสิริของพระองค์

1.4 สถานที่ตั้ง  คริสตจักรพันธมิตรทรินีที่  ตั้งอยู่เลขที่  653  หมู่บ้านบดินทร์รักษา  ซอย  94  ถนนลาดพร้าว  วังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310