ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 09.30 น. อธิษฐาน
เวลา 09.45 – 10.30 น ศึกษาพระคัมภีร์
เวลา 10.30 – 12.30 น. นมัสการพระเจ้า
เวลา 13.30 – 14.30 น. กิจกรรมรวมกลุ่ม    – กลุ่มผู้สูงอายุ
                            – กลุ่มหนุ่มสาว
                              – กลุ่มยุวชน
                             – กลุ่มอนุชน
เวลา 14.30 – 16.00 น. International Trinity Alliance Church Worship
ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 – 22.00 กลุ่มเซลล์บ้าน  ศบ.
ทุกวันพุธ เวลา 18.30 – 20.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ (บันไดสู่การเป็นคริสตเตียนที่สมบูรณ์)  สอนโดย ดร.วัลลภา
ทุกวันพฤหัส เวลา  18.30- 20.30 น  เยี่ยมเยียนตามบ้าน
 ทุกวันศุกร์  เวลา 20.00-22.00น. อธิษฐานที่คริสตจักร
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
เวลา 19.00-22.00น. เตรียมทีมนำนมัสการ
ทุกวันอาทิตย์  เวลา  9.30-10.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ (รวีวารศึกษา)

 

ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านที่มาเยี่ยมและนมัสการกับเรา
ทุกชีวิตมีคำตอบ……..
ให้ทาง วางใจ ให้สงบ จบด้วยรอคอย “